صفحه اصلی > درباره هلدینگ > اعضای هلدینگ > مدیران 

مدیران

 

  • مهندس حسین طایفی ........................ مدیر امور مالی و اداری

 

  • مهندس مجید آتشگر .................. مدیر حسابرسی داخلی

 

  • مهندس محمدحسن ابویی ................... مدیر امور بازرگانی

 

  • دکتر علی اسفندیاری ........................ مدیر استراتژیک

Copyright © 2015 - Tosee Tamin Co. All rights reserved